Haberler:


“E‘ûzu bi kelimâtillâhit-tâmmâti min şerri mâ halag.”
“Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam olan kelimeler ine sığınırım.”
CUMA NASİHATLARI
DÜZENLİ SESLİ SOHBETLER
Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - Düzenli Sohbetler
İHYA-DER SOHBETLERİ
GÖRÜNTÜLÜ CANLI SOHBETLER YOUTUBE
GÖRÜNTÜLÜ CANLI SOHBETLER DAİLYMOTİON
İhya ilim kültür Ahlak sosyal yardımlaşma derneği
Harman mahallesi Abdulhak Hamid Cadde 169/b Mamak/Ankara
İHYA-DER SOHBETLER
HARUN YILDIRIM SOHBETLER
Siteye üyelik kapalıdır bilginize
Yol gösterme, akıl verme, iyiliği isteme anlamındaki ‘nasihat’ bazen yanlışa, günaha, isyana yönelik olabilir. Kendi yaptıklarını doğru zanneden, inandığı bâtıl’ı en doğru yol kabul eden, hatta Allah’ın emrine aykırı davranmayı iyilik sanan kötü niyetli niceleri, başkalarına bu anlamda ‘nasihat’ ederler, onları kendi yanlışlarına ve hatalarına dâvet ederler. Nitekim şeytan Hz. Adem ile eşini, sonsuza kadar Cennet’te kalmaları için yasak meyveden yeme konusunda kandırdı ve sonra da ‘ben sizin için bir nasihatçıyım, öğüt verenlerd enim diye yemin etti’ (7/A’raf, 20-21).
İnsanları vitrin yaparak kendini ve dinini satan Belam lardan uzak durun. Ve onlara kuyruk olan zavallarılardan. Çünkü bunlar var oldukça siz islamı yaşayamayacaksınız. Ve birer zavallı olarak kalacaksınız. ONLAR da sizi vitrin olarak kullanmay a devam edecek... .Gönderen Konu: Tesbihin Anlamı  (Okunma sayısı 2385 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KELIMELERKAVRAMLAR

  • Ziyaretçi
Tesbihin Anlamı
« : 08 Haziran 2005, 11:57:05 »
Tesbihin Anlamı
 
 
"Subhân (tesbih ve tenzih etmek)" tesbîhten mastardır.

"Tesbih" ise kötülükten tenzih etmek ve uzak tutmaktır. Aslı hız, ayrılıp gitmek ve uzaklaştırmak anlamını ihtiva eden "es-sebh" den gelmekted ir. Hızlı koşan ata: "ferasun sebûhun" denilmesi de buradan gelmekted ir.

"Rabbin izzet sahibi olduğu" nun söylenmesi O’nun böyle bir sıfata sahib olduğunu anlatmaktır.

O bakımdan yüce Allah müşriklerin kendisine nisbet ettikleri eşi bulunmakt an, çocukları olmaktan, her türlü eksiklik ve kusurdan kendisini tenzih etmekte, daha sonra da rasûllerine salât ve selâm getirmekt edir.

Bu yolla yüce Allah’ın tenzih edilmesin in ve her türlü eksiklik ve kusur şaibesinin ondan uzaklaştırılmasının gerektiğine işaret edildiği gibi, rasûllerin de aynı şekilde söz ve fiillerin de her türlü kusurdan uzak olduklarına iman etmenin gereğine de işaret etmektedi r. Çünkü onlar Allah’a yalan söylemezler, O’na ortak koşmazlar. Ümmetlerini aldatmazl ar, Allah hakkında haktan başkasını söylemezler.

"Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun" buyruğu da Allah-Subhanehu ve Teâla-’nın sahib olduğu kemal ve celal sıfatları, övülmeye değer fiilleri dolayısıyla kendi zatına bir övgüdür.

Hamdin anlamına dair açıklamalar daha önceden geçtiğinden burada tekrarlam aya gerek yoktur.