Üye: 8  •  İleti: 14214  •  Konu: 9199

Haberler

 • Fitneci, ara bozucu insanları her yerde görmek mümkündür. Ellerinde bir elbise vardır yani bir kalıp o kalıbı herkese giydirmek tir bütün dertleri. .. Özgür bırakmazlar hiç kimseyi... Vicdanlara bile hükmetmeye çabalarlar... Akıllara hükmetmeleri, inançlara hükmetmeleri yetmezmiş gibi... Akıl yürütmeyi, inanç gütmeyi, insan sürmeyi, katagori etmeyi sever fitnecile r... Fitne sözlük anlamı...1 . Karışıklık, kargaşa:  "Fitneyi bastırmak kolay değil."- 2 . sıfat  Fitneci, ara bozucu. Bu tip insanları her yerde görmek mümkündür, eğer sizi aralarına almalarını isterseni z onlara uymanız gerekir, çünkü asla sizi olduğunuz gibi kabullenm ezler, onlar gibi olmalısınız... Oysa insan ne olduğunu, ne istediğini, istemediğini, vicdani sorumluluğunu, özgürlüğün değerini iyi bilmek zorundadır...

  Bel’am’la ilgili olduğu değerlendirilmesi yapılan âyet meali şudur: “Onlara, kendisine ayetlerim izden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydi k elbette onu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o, yere saplandı ve hevâ/hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: Eğer üstüne varsan, dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerim izi yalanlaya n kavmin durumu budur. Bu kıssayı anlat, umulur ki düşünür, ibret alırlar.” (A’raf: 7/175-176)
  A'raf suresinde ki âyetleri dikkate alarak Bel'am'ın vasıflarını şöyle sıralamak mümkündür:
  Bel'am, Allah'ın âyetlerini bilen bir âlimdir.
  Bel'am, Bildiği Allah'ın âyetleriyle amel etmekten vazgeçip, bunların yerine şeytanın rehberliğine sığınan kimsedir.
  Bel'am, Allah'ın rızâsı yerine, gazabına müstahak olmuştur.
  Bel'am, dünyevî menfaat için imanını ve ilmini satan bir din hâinidir.
  Bel'am, Firavunî düzeni devirmeye çalışan muvahhidl ere hırlayan bir köpektir.
  Bel'am, Allah'a tâbi olmak yerine kendi hevâsına tâbi olmuştur.
  Bel'am, Allah'ın yasalarını yalanlama sı nedeniyle köpeğe benzetilm iştir.
  Bel'am, sadece Firavun dönemine mahsus bir şahsiyet değildir. Aksine ümmet-i Muhammed içerisinde de ortaya çıkmış ve daha da çıkacak olan bir şahsiyettir.
  Bel'am, ümmet-i Muhammed'e düşman, ümmet-i Muhammed de Bel'am'a düşmandır.
  Bel'am, Allah Rasûlü sallallah u aleyhi ve sellem tarafından kötülüğü beşeriyete bildirile n bir fitne ve fesad odağıdır.
  Bu vasıflar kimde bulunursa o bir Bel'am'dır. Sahibinde n kemik bekleyen köpekler gibi kuyruk sallarlar . Sahibinni n hatırı için İslâm dinine eklemede ve çıkarmada bulunurla r.

HADIS FIHRISLERI VE SOHBETLER VE AKİDEVİ VE İLMİHALİ BİLGİLER

Yeni ileti yok Sohbetleri burada topladık

1990 İleti
1116 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Allah'ın Âyetlerini Sata...
Dün, 11:56:18

PAZARTESİ VE CUMA ALLAH'A VE DİNİNE DAVET SOHBETLERİ RAMAZAN SOHBETLERI Sohbetler
SERBEST KURSU Harun Ebu Huseyin - kuran okuyuşu DÜZENLİ SOHBET VE DERSLER
düzenli Arapça dersler AKİDEVİ VE İMANİ DÜZENLİ DERSLER GÖRÜNTÜLÜ SOHBETLER
Harun Yıldırım (Ebu Hüseyin) PAZAR SOHBETLERİ - AHLAK DERSLERİ SERİSİ - YAYINEVİ
Yeni ileti yok HADİS KİTAPLARININ FİHRİSTLERİ

26 İleti
26 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
A HARFİ
19 Ocak 2013, 13:04:06

Yeni ileti yok SESLI TEFSIR VE HADIS KITAPLARI

145 İleti
57 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Harun Yildirim - Sahihi ...
26 Ocak 2013, 14:58:55

TABERI TEFSIRI SAHIHI BUHARI SAHIHI MUSLUM
SUNENI EBU DAVUD SUNENI NESEI MUVATTA
MUSNED SUNENI IBN MACE SUNENI DARIMI
SUNENI TIRMIZI seslı IBNI KESIR TEFSIRI ŞEYTANIN TUZAKLARI
EL BİDAYE VEN NIHAYE - İSLAM TARİHİ - IBN KESİR SESLİ SAHIHI BUHARI SESLI HARUN YILDIRIM Harun Yildirim - Buhari Tevhid Hadisleri Şerhi
YENİ SAHİHİ MUSLÜM ŞERHLİ DERSLER HARUN EBU HUSEYIN den ARAPÇA DERSLER Sesli Fethul Mecid
Yeni ileti yok BİDAT SAPIKLIK SAPANLAR SAPTIRANLAR

876 İleti
635 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Haydar baş tarikatı
24 Mayıs 2014, 17:24:31

IMAMLARA SATASANLARA CEVABLAR ISLAMDA BIR MEZHEBE UYMAK GEREKIRMI MEZHEPLERIN CIKISI VE GORUSLERI
ISLAMDA MEZHEP BİDAT VE AHKAMI ZARARLARI BIDAT VE TANIMI
GÜNÜMÜZDEKİ BİDAT EHİLLERİ VE YAZILARINDAN ÖRNEKLER AKILCILARA REDDİYE ŞİA YA REDDIYE
MUTEZİLE FIRKASINA REDDIYE TASAVVUF FIRKASI TASAVVUF İSLÂM
BIDAT FIRKALARI VE GORUSLERI HARICILER & TEKFIRCILER & IC YUZLERI & SAVUNDUKLARI SAFSATALAR Sapan ve Saptıranlar
ALLAHIN VELISI ILE SEYTANIN VELISI ARASINDAKI FARK
Yeni ileti yok SESLİ İLMİHAL BİLGİLERİ

126 İleti
74 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Ynt: Hayatus Sahabe Sesl...
14 Ocak 2013, 11:42:24

Hayatus Sahabe Sesli SESLİ KİTAPLAR HADIS FIHRISTI
Sesli İbni Teymiyye kulluyatı Sesli Tefsir Ve Hadis Kitapları Sesli Siyer Dersleri
Sesli ilmihali bilgiler - Abdest-Gusul-Namaz-vs.. Sesli Fethul Bari HATIM ILE TERAVIH NAMAZLARI MP3
BURDAN İNDİREBİLİRSİNİZ İNTERNETTEN KURAN OKUMA ONLİNE SOHBET VE OFLİNE SOHBET
Yeni ileti yok KURAN VE SUNNET DOĞRULTUSUNDA İLMİHAL

1781 İleti
1181 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Ynt: ACABA, SADECE İSİM ...
23 Haziran 2015, 17:06:16

MUKADDİME NİÇİN SELEF YOLUNU SEÇTİM AKAİD
İMAMLARIN İTİKADI KALBİN İNCELİKLERİ HALLERİ NEFISLERIN TEDAVISI
KALBIN ILACI KALP AMELLERI TEVHIDE TAALLUK EDEN HER KONU
ULUHIYYET TEVHIDI ISIM VE SIFAT TEVHIDI ESMA UL HUSNA
ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARININ İSBATI KULLUK RUBUBIYET TEVHIDI
EHLI SUNNET VE AKIDESI TEVHID VE BABLARI ZUHD VE TAKVA ILE ALAKALI HER SEY
ŞİRK VE SEBEBLERİ BUYUK SIRK SIRKE TAALLUK EDEN KONULAR
KUCUK SIRK (RIYA) KAVRAMLAR KELIMELER & KAVRAMLAR & ISTILAHLAR
HER GUN BIR AYETTE SIZ EKLERMISINIZ ALIŞ VERİŞ ZİRAAT ORTAKLIK
YEMİNLER VE ADAKLAR YEMİN YİYECEKLER
GİYECEKLER AVLANMA VE HUKMU VASİYET
MİRAS HADLER CİNAYETLER
YARGI CİHAD CIHAD İbn-i Nahhas
KÖLE AZAD ETME BULUNTU MAL ZADUL MEAD MUHTASAR
FIKH-US SÜNNE MİNHACU’T-TALİBİN The Islamic University of Al-Madinah Al-Munawarah
MAKALELER ZADU'L-MEAD ibn kayyim el-cevziyye
Yeni ileti yok KURAN IN FAZILETI VE KURAN AHLAKI ILE ALAKALI MESELELER

284 İleti
222 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Kur'an'dan Faydalanmanın...
10 Mayıs 2014, 01:57:39

KURANI ANLAMADA METOD KURANIN NUZULU VE VAHIY CESITLERI KIRAAT VE TECVID ILE ALAKALI KONULAR
KURAN NİÇİN İNDİRİLDİ TEFSIR USULU ESBABIN NUZUL
NASIH & MENSUH MUHKEM & MUTESABIH MUSKUL AYETLERIN TEFSIRI
İrabul Kuran KURANDAN KISSALAR SIZI ETKILEYEN AYETLER
Yeni ileti yok ISLAMIN TARIFI

42 İleti
29 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
DALÂLET
24 Ocak 2013, 17:33:27

ISLAM ILE ALAKALI KONULAR ISLAMDAN CIKARAN KONULAR ISLAM AHLAKI
GÖRGÜ KURALLARI
Yeni ileti yok İman ve tanımı

395 İleti
294 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
1. İMAN ZAAFİYETİNİN BEL...
11 Mayıs 2014, 12:44:18

ALLAH A IMAN MELEKLERE IMAN KITAPLARA IMAN
PEYGAMBERLERE IMAN AHIRETE IMAN KADERE IMAN
IMAN SUBE SUBEDIR IMANA TAALLUK EDEN HER KONU MÜMİNLERE NASİHATLAR
KIYAMET ALAMETLERI IMAN ARTAR VE EKSILIR IMANI ARTIRAN SEBEBLER VE AMELLER
IMANI EKSILTEN SEBEBLER VE AMELLER CENNET ILE ALAKALI HERSEY CEHENNEM ILE ALAKALI HERSEY
KABİR ALEMİ İmam Celaleddin Es-Suyuti
Yeni ileti yok Küfür ve Sebebleri

44 İleti
42 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
ŞÜKÜR VE TAKDİR
23 Eylül 2005, 08:58:56

KUFRUN TANIMI KUFRUN SUBELERI GÜNAHLARIN KEFFARETİ
Günahların Fert Ve Toppluma zararları
Yeni ileti yok Namaz ve Ahkamı

631 İleti
498 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
TEVHİD İLE GELEN VAHDET
26 Haziran 2015, 11:42:04

ABDEST KITAB VE SUNNETE GORE NAMAZ ISLAMDA NAMAZI TERKETMENIN HUKMU
NAMAZLA ALAKALI MESELELER NAMAZLARIN CEM'İ Namazların Cemi
CUMA NAMAZI CUMA NAMAZI CUMA NASIHATI
BAYRAM NAMAZI BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN NAMAZIN TERKİ
NAMAZLARDAKI HATALAR SEFERİ NAMAZI NAFİLE NAMAZLAR
İMAMET VE CEMAAT CENAZELER
Yeni ileti yok HACC VE HUKUMLERI

121 İleti
79 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
KURBAN İLE ALAKALI HER M...
02 Ekim 2014, 18:28:01

UMRE İLE ALAKALI HER ŞEY HACC İLE ALAKALI HER ŞEY ZİLHİCCE AYI VE ÖNEMİ
MEKKEDEN CANLI YAYINLAR HACC CD Sİ KURBAN VE KESIMI ILE ALAKALI HER ŞEY
KURBANLAR
Yeni ileti yok ZEKAT VE AHKAMI

21 İleti
3 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
ZEKAT
13 Haziran 2011, 18:40:52

Yeni ileti yok ORUÇ İLE ALAKALI HER MESELE

280 İleti
162 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Ynt: İMSAK VAKTİ GÜNEŞİN...
26 Haziran 2015, 16:41:41

Kadir Gecesi
Yeni ileti yok Sünnet ve Ahkamı

228 İleti
102 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
SORU VE CEVAPLARLA TEV...
28 Temmuz 2011, 17:33:24

SUNNET VE TANIMI SUNNET VAHIYDIR & INKARI KUFURDUR ÂHÂD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ
AKİDE İLE İLGİLİ HADİSLER HADIS TEFSİRLERİ HADIS USULU
HADIS TARIHI HADIS MUDAFASI İbn Kuteybe HADISLERLE ALAKALI HER MESELE
ESBÂB-U VURUDİ'L-HADIS HADÎSLER VE SEBEPLERİ MÜTEVATİR HADİSLER ZAYIF VE UYDURMA RIVAYETLER
HER GUN BIR HADISTE SIZ EKLERMISINIZ
Yeni ileti yok HADİS KİTAPLARI

906 İleti
512 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
EMSAL (ÖRNEKLEME) BÖLÜML...
10 Mayıs 2014, 01:54:32

SUNENI EBU DAVUD SUNENI NESEI SUNENI TIRMIZI
SUNENI DARIMI EDEBUL MUFRED- AHLAK HADISLERI MUSNED A.B.HANBEL
CAMIUS SAĞIR KITABUZ ZUHD A.B.HANBEL TABERANI MUCEMUS SAĞIR
EL-LU'LUU VE'L-MERCAN RIYAZUS SALIHIN KUDSI HADISLER
MUSNED & Abdullah İbn Mübarek METALIBU ALIYE SEHADET & IMAM SUYUTI
CIHAD & Abdullah İbn Mübarek ZUBDETUL BUHARI Mütevatir Hadisler
Yeni ileti yok Hadis Kitapları ve fihristleri

332 İleti
283 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Ynt: Tevbe Edilmesi Mümk...
13 Ocak 2013, 22:21:15

BUHARI MUSLUM DARIMI
TIRMIZI IBN MACE EBU DAVUD
MUVATTA NESEI TABERANI MUCEMUS SAGIR
CAMIUS SAGIR EDEB-ÜL MÜFRED Medâricü’s-Sâlikin
Yeni ileti yok MEAL VE TEFSİRLER

340 İleti
242 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Ynt: HACCDA DAĞITILAN ME...
25 Ağustos 2009, 14:38:33

TALAT KOÇYİĞİT MEALİ TABERI TEFSIRI Haccda Dağıtılan Meal
Yeni ileti yok TEVHİDİ ESERLER

997 İleti
840 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Acizliğin Mânası
10 Mayıs 2014, 02:00:55

DUA VE TEVHID SABREDENLER VE ŞÜKREDENLER FETHUL MECID
SIYASET VE HISBE SIRATI MUSTAKIM Tariku'l-Hicreteyn
el-Fevaid VASITIYE AKIDESI HAPISHANE MEKTUPLARI
ALLAH İÇİN SEVME VE BUĞZ ŞEYTANIN TUZAKLARI VE ONDAN KURTULUŞ YOLLARI USUL-İDIN- İBN HAZM
İbni Teymiyye kulluyatı
Yeni ileti yok DUA

153 İleti
75 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Duadan sonra elleri yüze...
23 Nisan 2013, 14:19:18

DUA VE AHKAMI DUALAR VE ZIKIRLER IMAM NEVEVI DUALARDAN KESITLER
BIR DUA DA SIZ EKLERMISINIZ TEVBE İLE ALAKALI HER DUA
Yeni ileti yok ANA +BABA + ÇOCUK HAK VE HUKUKU

193 İleti
133 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
EVLİLİK
23 Şubat 2013, 07:28:47

NİKAH EVLENME ADABI TALAK
LİAN SÜT EMME BAS ORTUSU & TESETTUR &
HANIMLARA UYARILAR COCUGUN EBEVEYN UZERINDEKI HAKLARI AILE COCUK EGITIM
COCUK EGITIMI ILE ALAKALI KITAPLAR DOGAN COCUKLARA ISIMLER ALANA NASİHATLAR VE KISSADAN HİSSELER
DUSUNDURUCU & GUZEL & SOZLER
Yeni ileti yok FIKHI SORULAR VE CEVABLARI

856 İleti
772 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
İstiane NEDİR?
11 Mayıs 2013, 13:21:17

ERKEKLERIN OZEL HALLERI ILE ALAKALI MESELELER KADINLARIN OZEL HALLERI ILE ALAKALI HER MESELE UMUM SORU VE CEVAPLAR
SORU & CEVAP & FETAVADAN FETVA LAR İSLAMİ SORU BANKASI
SAHABELERIN HAYATI
Yeni ileti yok TEBLİĞ DAVET SİYER

480 İleti
152 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
HUTBETUL HACE
17 Eylül 2011, 13:51:56

DAVETIN TANIMI VE METODU HATA DUZELTME VE KAIDELERI DAVETCININ EGITIMI
PEYGAMBER KISSALARI PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI SİYER
PEYGAMBERLERIN (AS) HAYATI VE KISSALARI RESULULLAH SAV IN KIZLARI VE TORUNLARI RASULULLAH SAV in HAYATI
RASULULLAH SAV IN ŞAKALARI SAHABE YAŞANTISINDAN ÖRNEKLER ALIMLERIN HAYATI
HADIS ALIMLERININ HAYATLARI TARIHE YON VERENLERIN HAYATLARI ISLAM TARIHI
RESULULLAH SAV EFENDİMİZDEN NASİHAT VEDA HUTBESİ
Yeni ileti yok SİGARAYI İÇTİKLERİ İÇİN HARAM KABUL ETMEYENLER

67 İleti
48 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Ynt: MUHTEREM HOCAM BENI...
15 Eylül 2012, 16:05:13

Yeni ileti yok HARAM KILINANLAR

114 İleti
85 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Hz.Peygamber`in recm uyg...
10 Mayıs 2014, 01:49:43

MUTA ZİNA LİVATA
FAİZ İÇKİ KUMAR
HAMAYIL, NAZAR BONCUĞU KAHINLIK MÜNECCİMLİK
İNTİHAR RECMİ İNKAR RESIM VE FOTOĞRAF
KELAM RÜŞVET SAHABEYE DİL UZATMAK
NAMAZI TERKETME RIYA KADINLA DÜBÜRDEN İLİŞKİ
DEYYUSLUK HIRSIZLIK GIYBET
TAKLİD KABİRLERİ MESCİD EDİNME RESİM YAPMAK
YARIŞMA SAKAL HARAMLAR
ÇALGI ÂLETLERİNİN HÜKMÜ SAKALIN KESİLMESİ Hadislerde Oyun ve eğlence
KADINLA TOKALAŞMAK
Yeni ileti yok HAZIR KİTAP

387 İleti
294 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
Ynt: Sahih-i Buhari Terc...
12 Ocak 2013, 13:36:53

Kaynak Eserler İlim köşesi (önemi-adabı-fazileti -vs..) KİTAP OKUYALIM
KITAP TANITIMLARI OKUNMASINI İSTEDİĞİNİZ KİTAPLAR TAVSİYELERİNİZ HAZIR KITAPLAR
KUTUPHANENDE BULUNMASI GEREKEN KITAPLAR

TAVSİYELER

Yeni ileti yok GENEL KÜLTÜR

102 İleti
93 Konu

Son İleti Gönderen: musluman
cep telefonu için şhamil...
10 Ekim 2010, 19:00:03

HATTAT İSKENDERİN YERİ Al-Ibaanah Arabic Institute Umm Al-Qura Unuversty
Faydalı Universiteler The Al-Bayaan Center Arabça Öğrenmek İsteyenlere
ARABÇA ÖĞRENİYORUM
 • Yeni ileti yok
 • Yönlendirmeler

www.musluman.biz - Bilgi Merkezi

Son İletiler Son İletiler

Çevrimiçi Üyeler Çevrimiçi Üyeler

16 Ziyaretçi, 0 Üye

Bugün En Çok Çevrimiçi: 22. En Çok Çevrimiçi: 3656 ( 17 Haziran 2007, 21:52:01)