collapse collapse

* Medine Canlı

* İlmihal Dersleri

* Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

* islamin guzellikleri

* Hızlı Arama


* Çocuk Eğitimi

* Gaflet ve Sebebleri

* Takvim Bilgisi

Takvimde herhangi bir etkinlik bulunmuyor.

* TEKFİR VE CEHALET

* DÜZENLİ SOHBETLER

* TEFSİR SOHBETLERİ

* IMANIN ŞUBELERI

* HELAL-HARAMLAR

* HADİS USULU

* İHYA-DER

ihya-der.blogspot.com.tr

* EBU EMRE FACEBOOK

Eğri olursan yay gibi elde tutarlar seni... Doğru olursan ok gibi yabana atarlar seni..
Eğri olursan yay gibi elde tutarlar seni, Doğru olursan ok gibi yabana atarlar seni.
Musluman
25 Kasım 2016, 12:07:26 Gönderen: Musluman
Görüntülenme: 1297 | Yorumlar: 0

Ali -Allah ondan razı olsun- Hilafeti döneminde halktan birisi yanına geldi ve
'' Ebubekir -Allah ondan razı olsun- ile Ömer -Allah ondan razı olsun- zamanında hiç fikir ayrılığı olmazdı , hiç ihtilafa düşülmezdi. Her şey yerinde ve beldemiz sükut içerisindeydi , kan dökülmez , kin güdülmezdi
Ancak Osman -Allah ondan razı olsun- ile senin halifeliğin döneminde tam tersi olmuş , kan dökülmüş , kin güdülmüş , karışıklıklar çıkmış , fikir ayrılıkları baş göstermiştir. Bunun sebebi nedir?'' diye bir soru sordu.
Allah'ın arslanı olan Hazreti Ali(-Allah ondan razı olsun-) o zata şu müthiş cevabı verdi. Bu sorunun cevabı gayet açıktır.
''Ebubekir ile Ömer'in -Allah onlardan razı olsun- yanında Osman ile Ali vardı.
Osman ile Ali'nin yanında da senin gibiler var'' diyerek müthiş bir tespitte bulunmuştur.
Bugunkü halimizin malesef özeti. Bugün de etrafımızı o kadar bit pire sarmışki epey bir artıklardan it köpek doyar.
Musluman
25 Kasım 2016, 12:06:08 Gönderen: Musluman
Görüntülenme: 963 | Yorumlar: 0

Allah cc nin ayetlerini satarak güye RUKYE yapıyorum karşılığında ücretimi alıyorum diyen ve Sahabeden (ra) delil getirip onlarda ücret alıyordu diyende NE DİN NE İMAN NEDE AHLAK asla kalmamıştır.
Ve Kalmazda. Kalmasıda zaten mümkün değil. Bakın hayatlarına ya milleti tekfir eder ama paralarını alır takiye yapar şarlatanlık iki yüzlülük yaparlar yada tamamen dinsiz yaşarlar.
Bu Allah cc nin ayetlerini satarak kendilerine HOCA diyen CİNCİLERİN yaptıkları hiçbir metod ASLA İSLAMİ değildir.
Sadece insanların duyguları ile oynayarak onları sömürmekten başka bir şey yapmıyor. Sahabeden delil getiren bu zavalı Allah cc nin ayetlerini satarak geçinenler insanlardan şunu gizliyorlar.
RUKYE CAİZ AMA HANGİ SAHABE BUNU MESLEK EDİNMİŞ onu demiyorlar. Diğer fırkayı dalle gibi gibi kendilerini hak da başkalarını dalalette görüyorlar.
Allah ŞEYTANLAŞMIŞ VE ŞEYTANIN ÇARPTIĞI cinlilerden ve şeytanlaşmışlardan biz MUHAMMED ÜMMETİNİ KORUSUN.
AMİN
Musluman
07 Ekim 2016, 13:00:48 Gönderen: Musluman
Görüntülenme: 5032 | Yorumlar: 1

Cuma Gününün Fazileti

(357) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür! Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772, Malik 1/108, 109, Begavi 1050, Abdurrezzak 5583, Ahmed 10307, Albânî İrva 3/227
Sayfalar: 1 2 »
27 Nisan 2016, 13:43:13 Gönderen: Musluman | Görüntülenme: 5951 | Yorumlar: 2

(1)   Elif. Lâm. Mîm. Bu harfler ve başkaları, surelerin başında olup HurûfuMukatta‘a’dandır. Bunda, Ku-rân’ın benzersiz oluşuna işaret vardır. Bununla müşriklere meydan okunmuş, onlar ise buna karşı koymaktan a-ciz kalmışlardır. Bu ise, Arap dilinin oluştuğu bu harflerden meydana gelmiştir. Bu da Arapların, dillerini en iyi kullanan insanlar olmalarına rağmen aynını getirmedeki acizliklerine ve Kurân’ın Allah’tan vahiy olduğuna işa-ret etmektedir.
(2)   Bu Kurân, Allah katından olduğuna hiç şüphe olmayan Yüce Kurân’dır. Onun apaçık olduğunda bir kimsenin şüphe etmesi doğru değildir. Faydalı ilim ve salih amel ile muttakiler ondan faydalanırlar. Onlar, Al-lah’tan korkan ve hükümlerine uyan kimselerdir.
(3)   Onlar, tek başına akıllarının ve beş duyu organlarının idrak edemediği gaybı tasdik ederler. Çünkü o, ancak Allah’ın peygamberlerine vahyi ile bilinir. Tıpkı meleklere, cennete, cehenneme ve bunlar gibi Allah’ın veya peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdikleri gibi. (İman: Allah’ı, meleklerini, ki-taplarını, peygamberlerini, âhiret gününü, hayrı ve şerri ile kaderi ikrar eden genel bir kelimedir. Kalp, dil ve a-zalar ile amel ve sözün ikrarın tasdikidir.) Onlar, bu gaybe imanları ile beraber Allah’ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği şekilde doğru bir şekilde vaktinde namazlarını eda ederek onu muhafaza ederler. Onlara verdiğimiz maldan da farz ve müstehab olan sadakayı verirler.
27 Nisan 2016, 13:42:42 Gönderen: Musluman | Görüntülenme: 5919 | Yorumlar: 1

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
FATİHA SURESİ
Bu sure, “Fatiha” diye isimlendirilmiştir. Çünkü Yüce Kurân’a bu sure ile başlanmıştır. “el-Mesânî” olarak da isimlendirilmiştir. Çünkü namazda her rekâtta okunmaktadır. Bu sûrenin başka isimleri de vardır.
(1)   Kurân kıraatına “Bismillâh” diyerek Allah’ın adı ile başlarım. O’na sığınırım. “Allah” lafzı Rab Tebârake ve Te‘âlâ’nın özel ismidir. Hiçbir benzeri olmaksızın hak mabuddur. Bu isim, Allah Azze ve Celle’nin isimleri içinde en özel olanıdır. Bununla O’ndan başkası isimlendirilemez.﴾er-Rahmân﴿ Rahmeti bütün mahlukatı kapsamış genel rahmet sahibidir. ﴾er-Rahîm﴿Müminlere karşı merhametlidir. Bu ikisi, Allah Azze ve Celle’nin isimlerindendir. Bu iki isim, kendi celaline yakışır şekilde Allah Azze ve Celle’nin sıfatını ispat eder.
20 Nisan 2016, 03:57:41 Gönderen: Musluman | Görüntülenme: 2602 | Yorumlar: 0

20 Nisan 2016, 03:57:20 Gönderen: Musluman | Görüntülenme: 2797 | Yorumlar: 0

20 Nisan 2016, 03:56:54 Gönderen: Musluman | Görüntülenme: 2659 | Yorumlar: 0

Geçerli bir youtube URL
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »

* Mekke Canlı

* FİTNEDE MÜSLÜMAN

* KIYAMET ALAMETLERİ

* Son Konular

Ynt: FATİHA SURESİ Gönderen: Musluman
[07 Ekim 2016, 13:06:19]


Ynt: Cuma Namazı İle İlgili Konular Gönderen: Musluman
[07 Ekim 2016, 13:01:09]


Cuma Namazı İle İlgili Konular Gönderen: Musluman
[07 Ekim 2016, 13:00:48]


Yahudi, Hristiyan veya herhangi bir kimse beni işitir de Gönderen: Musluman
[07 Ekim 2016, 12:59:22]


Şüphesiz ki Allah, sizin yüzlerinize ve mallarınıza bakmaz Gönderen: Musluman
[07 Ekim 2016, 12:58:26]

* Takvim

Şubat 2017
Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 [27] 28

Bugün için herhangi bir etkinlik bulunmuyor.

* YOUTUBE

* Whatsapp

* En Popüler Bölümler

* TEVHİD SOHBETLERİ

* EDEBÜL MÜFRETTEN

* FIRKALAR

* PEYGAMBERE İMAN

* İMANIN ŞUBELERİ

* ŞEYH HARUN

harunebuhuseyin.blogspot.com

* HARUN FACEBOOK